Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2019 (.pdf)

Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2019 (.pdf)