Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019 – návrh (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019 - návrh (.pdf)