Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2020 – 2022 (.xlsx)

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na rok 2020 - 2022 (.xlsx)