Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Šalgočka oznamuje, že záujemcovia o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 si môžu svoje žiadosti zasielať:

 • mailom: obecnyurad@salgocka.sk
 • písomne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135

 

Farské oznamy od 8. do 14. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.04.
  Bojničky
18:00
† Ján Zámečník
Dvorníky
19:00
† členovia rodiny Mazúrovej
Ut
09.04.
  Dvorníky
19:00
za zdravie a Božiu pomoc pre matku
St

10.04.

  Šalgočka
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
† Vít Otčenáš
Št

11.04.

  Zemianske Sady
18:00
† Michal a Mária Kollároví, sestra Valika a s.r.z.o.s.
Dvorníky
19:00
† František a Eva Blahutiakoví s.r.o.s.
Pi
12.04.
  Bojničky
18:00
† Peter a Cecília Mečároví, †rodina
Dvorníky
19:00
za dobrodincov, ktorí prispeli na opravu zvonov
So
13.04.
  Bojničky
08:00
† manžel Michal Ondrejička, syn Jaroslav
Dvorníky
19:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu, prosba o dar zdravia
Ne

14.04.

Kvetná nedeľa nedeľa utrpenia Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Moravcoví a Bahelkoví
Šalgočka
09:00
† Vincent a Cecília Královičoví, s.r.
Dvorníky
10:30
† Anna Bambacci
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín p. Čulaga
 • DVORNÍKY: oprava zvonov – Ďakujem všetkým darcom za 4715,- euro ( 21.3.2019 schválenie dotácie 2000,- euro zo strany obce ma opravu elektroinštalácie zvonov, 24.3.2019 – 1025,- euro zbierka, 31.3.2019 – 690,- euro zbierka a 1.4.2019 – 500,- euro, 2.4.2019 – 500,- euro, 6.4.2019 100,- euro ako osobný dar ) Aj dnes úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas zbierky po sv. omši. Viac o priebehu prác nájdete na webovej stránke farnosti.
 • SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ: Dvorníky SOBOTA 13.04. od 09:15 do 11:45.
 • KVETNÁ NEDEĽA: vstup do Veľkého týždňa umučenia nášho Pána Ježiša Krista. Pri sv. omšiach budeme podľa zvyku požehnávať jarné ratolesti. Zároveň pozývame na meditatívny večer so zamysleniami a hudbou na motívy posledných Ježišových slov na kríži o 18:00 do farského chrámu v Dvorníkoch. Príďme spoločne i takýmto spôsobom vstúpiť do veľkého tajomstva lásky Boha voči nám, ktoré budeme následne počas Veľkého týždňa v jednotlivých dňoch sláviť.
 • STRETKÁ PRE DETI: každý piatok na fare v Dvorníkoch od 16:00 do 17:30, srdečne ste pozvaní.
 • ZMENA ČASOV SLÁVENIA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: zmenou na letný čas sa podľa zvyku posúva aj čas slávení sv. omší o hodinu neskôr. Prichádza aj k zmene času slávenia sv. omše v nedeľu v Dvorníkoch z 10:20 na 10:30.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 13.04.2019. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice po 2. kole

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica po 2. kole (.pdf)

Farské oznamy od 1. do 7. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
01.04.   Bojničky
17:00
† vnuk Ivan Nikodém
Dvorníky
18:00
† Vlasta Bojnanská, s.r.z.o.s.
Ut
02.04.
  Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

03.04.

  Šalgočka
17:00
† kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
18:00
† Jozefína a Ján Šípkovskí, † rodina
Št

04.04.

  Zemianske Sady
17:00
† švagor Július a švagrina Božena, synovci Peter, Ľubomír a Milan
Dvorníky
18:00
† Augustín Motešický
Pi
05.04.
  Bojničky
17:00
† Mária Svrbická, celá † rodina
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
06.04.
  Bojničky
08:00
† Eleonóra a Jozef Spáčiloví, s.r.z.o.s.
Dvorníky
18:00
† rodičia Bahelkoví a Polievkoví s.r.o.s.
Ne

07.04.

5. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ivan Šramko
Bojničky
08:45
† Michal a Jolana Pavelkoví
Šalgočka
09:00
† rodočia Rudolf a Emília, sestra Marta
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
 • SPOVEDANIE VO FARNOSTI: spovedať nebudeme ako cez prvopiatočný týždeň, ale nasledovne:
  • DVORNÍKY – spoločná sv. spoveď sobota 13.04. 09:15 – 11:45, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie v tento piatok na záver sv. omše.
  • BOJNIČKY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. od 15:00 – 16:30, tento piatok – prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omše.
  • ŠALGOČKA a ZEMIANSKE SADY – spoločná sv. spoveď nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30 v Šalgočke, prvopiatková pobožnosť a Eucharistické požehnanie na záver sv. omší počas tohto týždňa
 • SPOVEDANIE CHORÝCH: CHORÝCH BUDEME NAVŠTEVOVAŤ PO OSOBNOM DOHOVORE, PROSÍME O ZAHLÁSENIE V SAKRISTII.
 • STRETNUTIE ANIMÁTOROV PRE PRÁCU S MLÁDEŽOU VO FARNOSTI: túto nedeľu o 18:00 fara Dvorníky. Stále platí pozvanie aj pre tých, ktorí o takejto dobrovolnickej aktivite vo farnsti ešte stále uvažovali.
 • DVORNÍKY: pozývame deti na prvé stretko na fare v Dvorníkoch v piatok 05.04. od 16:00 do 17:30

DVORNÍKY – zbierka na rekonštrukciu zvonov: vďaka podpore odsúhlasenej zo strany pána starostu a obecného zastupiteľstva a vďaka vašim milodarom máme po prvom týždni na opravu zvonov 3200 euro ( 2000 euro – preplatenie prác na oprave elektroinštalácie z rozpočtu obce, 1200 euro zbierka veriacich ). S prácami na oprave zvonov sa už ich složením, začalo uplinulý týždeň. Úprimné poďakovanie patrí predstaviteľom našej obce za ich osobný záujem pomôcť a aj vám za vaše milodary. Aj dnes po sv. omšiach budeme v zbieraní prostriedkov pokračovať. Nech vám to dobrotivý Pán odmení svojím požehnaním. Na budúci týždeň budeme opäť o vyzbieraných prostriedkoch a vykonaných prácach informovať. Foto s priebehom prác nájdete aj na webovej stránke farnosti.