Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť výdavky – úpravy (pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 - časť výdavky - úpravy (pdf)