Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2019 - časť výdavky (.pdf)