Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 – časť výdavky – úpravy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 - časť výdavky - úpravy (.pdf)