Rozpočet obce na rok 2018 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce na rok 2018 - časť výdavky (.pdf)