Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 – časť príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 - časť príjmy (.pdf)