Zmluvy – 11/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci november 2017:

21.11.2017: Dohoda 17/05/010/30 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o pomoci v hmotnej núdzi (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 31/§ 52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených (.pdf)
30.11.2017: Zmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o. – “zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka” (.pdf)