Zmluvy – 10/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci október 2017:

30.10.2017: Dohoda 27/§52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (.pdf)