Zmluvy – 07/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2017:

Zmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Kúpna zmluva č Z201736401_Z na dodávku záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO (.pdf)