Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 - časť príjmy (.pdf)