Rozpočet obce Šalgočka na rok 2016 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2016 - časť výdavky (.pdf)