Rozpočet obce Šalgočka na rok 2014 – časť výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2014 - časť výdavky (.pdf)