Rozpočet obce Šalgočka na rok 2014 – časť príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2014 - časť príjmy (.pdf)